דמות האשה הלוחמת באנדרטה לזכר הנופלים במלחמת הקוממיות בכפר יהושע. בתיה לישנסקי, 1953