אנדרטה בבית הקברות בניצנים, שבו נראית הקשרית, מירה בן ארי, תומכת במפקד ניצנים אברהם שוורצשטיין, שנפצע אנושות