תבליט בקיבוץ תל יוסף המוקדש לאישה הלוחמת. אהרן פריבר, 1955