למעלה; יד ללוחמת העבריה במלחמת הקוממיות בכניסה לניצנים הישנה. שוש חפץ, 998ו