הנצחת נשים בישראל

ג'ודי באומל שוורץ ההנצחה היא אחת הדרכים המקובלות להעביר לדורות הבאים את מסר העמידה בקרב והגנת המולדת . במרבית האנדרטות מתוארת האישה כדמות הירואית מרשימה , מיתולוגית כמעט , הרחוקה מן המציאות . אפילו בפסלו המפורסם של נתן רפפורט לזכר לוחמי גטו ורשה נראים המורדים שלא כמו במציאות כלוחמים חסונים וקשוחים . הקביעה שהאנדרטה נועדה להנציח את המיתוס על חשבון המציאות אינה תקפה בדרך כלל ביחס לדימוי האישה . דמותה המונצחת באנדרטות מושפעת מהשינויים הרבים שחלו בתפקודן של הנשים בהוויה הצבאית והאזרחית בתקופות שונות ביישוב , שאין להשוותם לתפקידי הגברים . אנדרטות לזכר הנופלים האנדרטות הן מערכות של סמלים הנותנות ביטוי לתרבות ולאידיאולוגיה של החברה . גם ממדי ההנצחה והיקפה מלמדים רבות על היחס לזיכרון ולשכול . בישראל יש מספר רב במיוחד של אנדרטות המשקפות את המציאות המיוחדת שבה נמצאת המדינה . עד לשנת 1998 הוקמו בארץ כ 900 אנדרטות , ב 27 מהן מופיעות נשים . כ 60 אחוזים הן אנדרטות פיגורטיביות שהוקמו ברובן עד שנות ה , 70 בתקופה שבה המגמה של תיאור דמות האדם הייתה בעיצומה . מבין 20 , 298 חללים שנפלו במערכה מאז ראשי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל