חברי החוליה בכלא הלבנוני. מימין לשמאל - חיים יפה, יהודה יהודאי, אדגר דנא, אברהם ענבי, יחיאל אוגדן, יצחק סלע וישעיהו גביש. חיים יפה ואדגר דנא היו מאנשי קהילת יהודי ביירות.