'שנה טובה' מלבנון

דב גביש &* tm > PK ד /* ל * ס בכלא הלבנת * כשבועיים לאחר חג הסוכות , בבוקר יוכו , 'ד ח' בחשוון תש"ח 22 / באוקטובר , 1947 יצאו מקיבוץ אילון חמישה חברי פלמ"ח , שנמנו עם חברי ההכשרה של הנוער העובד בקיבוץ גבת , לסיור בקרבת גבול הלבנון . החבורה שהשתייכה לפלוגה אי של הגדוד הראשון של הפלמייח , נלכדה בידי מארב של הזינדרמריה הלבנונית , והסיור היה להרפתקה גורלית , שבעקבותיה עשו החמישה בכלא הלבנוני כשנה ומחצה , ורק במאמצים עילאיים של ה'הגנה' הם שוחררו מכלאם . לבנון נחשבה לפחות קיצונית ממדינות ערב האחרות ביחסה לישראל ולשבויים שנפלו בידיה . בסך הכל נפלו שמונה שבויים ישראלים בידי הלבנונים , ובהם חמשת השבויים הנזכרים . כל השבויים הישראלים הוחלפו ב 35 שבויים לבנונים עם חתימת הסכם שביתת הנשק ב 24 במרס . 1949 למרבה התמיהה , בספרי ההיס טוריה ואפילו בספר על תולדות הגדוד הראשון של הפלמ"ח , שעליו נמנו החמישה , הפרשה אינה נזכרת כלל * . ב 4 ו בפברואר 1947 העבירו הבריטים את בעיית ארץ ישראל להכרעת האו"ם , ובספטמבר הודיעו על כוונתם לסיים את המנדט הבריטי בארץ ישראל . עם הודעתם  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל