‭.3‬ לוח אריחי קרמיקה על חזית יבית הספר העירוני‭.'‬ רח' אחד העם תל אביב. עיצוב זאב רבן. עבודת מחלקת הקרמיקה 'בצלאל/ 1924 (מימין‭.(‬ ‭.4‬ גלויה מתוך הסדרה: 'עשר ערים‭.'‬ עיצוב זאב רבן ‭.1930‬ באדיבות הוצאת 'סיני' תל אביב (משמאל‭.(‬