‭.2‬ איגרת ברכה בהוצאת 'ד"ר היינריך לווה יפו/ ארץ ישראל 1899