למעלה: משכנות שאננים וטחנת הרוח בגלויה שהודפסה בירושלים בשנת 900ו