השליח ברתולומיאוס המאיר הראשון ‭(10)‬ שנשלח למות בצמא במדבר הרפג