הקתוליקוס אריסתגס בן גריגורי זורע תלמים בים השחור ‭(8)‬