נושאי הציורים ומיקומם בקפלת גריגורי הקדוש ו. היציאה של גריגורי הקדוש מהבור ‭.2‬ טבילת המלך טירידאטס השלישי ‭.3‬ ייסוד הקתדרלה של אצימיאדזין ‭.4‬ הופעת הצלב הקדוש בהר ואראק ‭.5‬ השבת הצלב הקדוש מפרס דרך ארמניה ‭.6‬ וארטן הקדוש, הלוחם שהציל את ארמניה ‭.7‬ השליח תדיאוס מנצר את הנסיכה סנטוכט ‭.8‬ אריסתגס בן גריגורי זורע תלמים בים השחור ‭.9‬ וארטנס הקדוש נלחם בכופרים בתפילותיו ‭.10‬ השליח ברתולומיאוס נשלח למות במדבר ‭.11‬ המל ך טיריראטס ‭.12‬ הפטריארך קריקור נושא השלשלת ‭.13‬ סהג הקדוש מעניק את התנ"ך