כנסיית גריגורי המאיר צפונית לביירות. מעבודות האדריכליות החשובות ביותר של אלטוניאן