מזבחות האבן בקפלה הארמנית על שם גריגורי (קפלת הלנה) שבכנסיית הקבר, לפני הצבת הציורים. צילום משנות ה־40 של המאה העשרים