הספר של ורדה פולק־סאם, שראה אור בגרמניה ביוזמה פרטית, כדי להעניקו כשי ל'אבירי הקבר הקדוש/ בכנס האגודה שנערך בשנת אלפיים