פנים כיפת הסלע (צילום יחידאי מזווית נדירה - דרך פתח בכיפה‭.(‬ מבט מדרום־מזרח