‭rw- y \!nT\‬ של יצחק רבין למל ך חוסיין, המופיעה ב'אלבום השלום <sup>1 </sup>ובו הצילומים מהר הבית וכיפת הסלע, שנמסר לו אישית בפגישתם בוושינגטון ביולי 1994