הכנת הסהר והחלקים הנלווים להצבתם במרום הכיפה משמאל: שלב אחרון של העבודות, לאחר ההזהבה ולפני הנחת הסהר