אשה מוסלמית כורעת לתפילה במחרב שבכיפת פטמה, סמוך לכיפת הסלע