ורדה פולק־סאם על רקע כיפת הסלע משמאל: כיפת הסלע בחישוקי מתכת בעת השיפוץ