תוכן עניינים

הקדמה 6 אלי שילר / כנרית על גג כיפת הזהב בירושלים על הצלמת ורדה פולק סאם ( 30 ) 32 נירית שלו כליפא / הקפלה הארמנית על שם גריגורי המאיר הקדוש בכנסיית הקבר - עיצובה מחדש במאה העשרים 47 שאול ספיר / טחנת הרוח במשכנות שאננים מחדשת ימיה 52 חיים גרוסמן / איגרות ברכה מיפו  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל