פסלה של רחל אמנו המבכה על בניה בקיבוץ רמת רחל. הוקם לזכר הנופלים במערכה במלחמת הקוממיות. דוד פולוס, 1954 (ראה עמי ‭(79-66‬