נגוהות זהב על ירושלים

על גג סיפת הזהב בירושלים ; קפלת גריגורי בפנסיית הקברן נורונת הרוח במכבנות שאננים מחדשת ימיה ; 'שנה סובה מלב נון ; ' הנצחת נשים בישראל ; סיפורי זמר מתקופת טרום המדינה , 185 n : u ) עשרים ותע 1 ע אוקםובר / 2008 תשרי תשס"ס המשתתפים בחוברת זו : נירית שלו בליפא , ירושלים אוצרת וחוקרת אמנות . דוקטורנטית בחוג לאמנות באוניברסיטת תל אביב . ד"ר שאול ספיר , ירושלים המחלקה לגאוגרפיה , האוניברסיטה העברית ירושלים . ד"ר חיים גרוסמן , תל אביב חוקר תרבות ואמנות ארץ ישראל , תל אביב ד"ר דב גביש , ירושלים המחלקה לגאוגרפיה , האוניברסיטה העברית ירושלים ( בגמלאות ) פרופ' ג'ודי באומל שוורץ , רמת גן החוג ליהדות זמננו , אוניברסיטת בר אילן , רמת אליהו הכהן , רמת גן חוקר א"י ותולדות הזמר העברי .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל