סנדלר יהודי בירושלים (צילומים משנות השלושים והארבעים)