כנסיית הקבר עולה באש ‭,(1951)‬ השריפה, שהונצחה על־ידי אליה ונתפרסמה בעתונות העולם, פגעה בתדמית השלטונות הירדניים. בעקבות זאת הוא נעצר וישב זמן מה בבית סוהר‭...‬