ערי המטרופולין

אפרת אפרת , בירת גוש עציון שמדרום לירושלים , נוסדה בראש חודש ניסן תשמ"ג . 15 . 3 . 83 הרעיון העיקרי , שהנחה את היזמים , היה להקים ישוב עירוני פתוח בין גוש עציון לירושלים , שישמש גשר בין ההתיישבות היהודית בגוש עציון לבירת ישראל . באפרת כ 4 , 000 תושבים ( כ 750 משפחות , ( בשנת 1993 ייקלטו בעיר 120 משפחות נוספות והיא תמנה כ 5 , 000 נפש . בשלב הסופי תמנה אפרת כ 30 , 000 תושבים . הישוב מאופיין באוכלוסיה צעירה ואיכותית , המורכבת ברובה מבני הארץ ומגרעיני עליה מארה"ב ומדרום אפריקה . בתכנון העיר ניתנה תשומת לב מרובה להפרדה בין אזורי המגורים לאזורי מסחר ותעשיה . אזורי המגורים נבנו כרצף שכונות , המתוכננות בהתאם למגמות חברתיות של עיר פתוחה . השכונות בנויות על שבע גבעות , כשמות שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל ; רימון , תאנה וגפן המאוכלסות , גבעת הדקל , אשר הוחל עתה באיכלוסה , וכן זית , תמר ודגן , אשר נכללות בתבנית המתאר של העיר . כל גבעה מהווה שכונה , עם מרכז מסחרי ותרבותי משלה . העיר אמורה להשתרע עד בריכות שלמה - מרכז מפעל אמות המים הקדומות לירושלים , פרויקט סלילת הכביש המהיר , ירושלים-גוש ע...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל