ישובי המטרופולין של ירושלים גבול המרחב המטרופוליני • ישוב יהודי