חפירות ליד חומת הר הבית הדרומית. מימין; גרם המדרגות המונומנטלי מימי בית שני