לוחית כסף מכתף הינום ועליה כתובת עברית קדומה (ברכת כהנים)