25 שנות מחקר ארכיאולוגי בירושלים (1992-1967)

הלל גבע עם איחוד ירושלים בשנת , 1967 נערכו בה חפירות בהיקף חסר תקדים שעלה בהרבה על כל מה שנעשה בתקופות הקודמות גם יחד . היתה זו שעתם היפה של הארכיאולוגים הישראלים , שחשפו את שרידיה הקדומים של העיר , שממנה היו מנותקים במשך תשע עשרה שנים . תוך שנות דור של מחקר ארכיאולוגי אינטנסיבי באמצעים ממלכתיים , ובשיטות חפירה מתקדמות , נחשפו רבות מצפונותיה של ירושלים . חקר ירושלים מלווה בקשיים רבים . רוב שטחי החפירה נמצאים בתחומי העיר העתיקה הבנויה בצפיפות . יחודה הדתי של ירושלים ומעמדה , מגבילים לעתים את המחקר הארכיאולוגי , דווקא בכמה מאזוריה היותר מעניינים , כגון באזור הר הבית . במדרונות ובגאיות המקיפים את העיר , נערמו במהלך הדורות שפכי עפר לגבהים עצומים ונדרש מאמץ רב כדי לחשוף את הרבדים הארכיאולוגיים שמתחתם . מבני העיר שנבנו במדרונות התמוטטו תכופות ונסחפו כלפי הגאיות , ולעתים שרדו רק יסודות המבנים . בכל דור נחפרו היסודות החדשים לעומק רב , לעתים במטרה לבססם על סלע יציב . כך נגרמה פגיעה במבנים הקדומים , לא אחת תוך שוד אבנים לבנייה . לעתים נפגעו והוסרו שרידי בנייה קדומים , כגון בעת הרחבת הר הבית וסבי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל