החלק הצפנוי־מערבי של העיר העתיקה במבט ממגדל כנסיית הגואל הלותראנית, 1898