הרובע הנוצרי בצילום אוויר; אזור כנסיית הקבר והמוריסטאן