אנדרטאות הגבורה וההקרבה בירושלים

מעוז עזריהו מצבות זכרון ( אנדרטאות , מבני גלעד *( הן נקודות ציון בטופוגרפיה של הזכרון . מצבות זכרון ממזגות עבר והווה , מיתוס ויום יום , נוף וקהילה באופן ישיר ומיידי . מצבות זכרון מאפשרות מגע עם המורשת הקיבוצית , והן חלק בלתי נפרד ממנה . אנדרטאות מספרות סיפור , אולם מעבר לכך מסתתר תמיד סיפור נוסף , הקשור להקמת האנדרטה , לאופן התאמתה לסיפור ולשילובה בנוף הזכרון . מאמר זה מוקדש לאנדרטאות הזכרון הישראליות בירושלים . האנדרטאות הן הביטוי הסמלי הברור ביותר לשילובה של ירושלים במסגרת מפעל התחיה הציוני . למותר להדגיש שירושלים טעונה משמעויות סמליות , דתיות והיסטוריות כאחת . מקומות פולחן ושרידים היסטוריים משלבים את העבר המיתולוגי בנוף העירוני . המסורות השונות הקשורות בעיר נעשות באופן זה חלק בלתי נפרד מהנוף העירוני , דבר הבולט במיוחד בעיר העתיקה , שהיא ריכוז יוצא דופן של אתרים קדושים לשלוש דתות . באופן מטאפורי ניתן להתייחס אל ירושלים כולה ואל נופיה כאל אנדרטה לעברה המיתולוגי . נסקור בזאת את התפתחותה של מערכת האנדרטאות , המייצגת את שילובה של ירושלים בתהליך תקומת הממלכתיות היהודית . הבחירה בירושלים כ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל