הגן הבוטאני בירושלים מחדש פניו

שלמה אהרונסון ומיכאל אבישי ירושלים זוכה בשנים האחרונות לגנים ולפארקים התורמים למראה העיר ולרווחת תושביה . היסטוריה וארכיאולוגיה , נופים וערכי דת משמשים רקע למרקם עשיר של גנים , החובקים את העיר מכל עבר . לאחרונה הולך ומוקם בסמוך לקרית המוזיאונים בגבעת רם , הגן הבוטאני הירושלמי והאוניברסיטאי , שישתלב במכלול הגנים בעיר ועם זאת יהיה בעל יחוד משלו ; בגן יהיו צמחים מכל רחבי העולם , שיינטעו לפי אזורי הצמחיה הטבעיים והאקולוגיה שלהם . הגן יתרום תרומה יהודית ורבת חשיבות לירושלים , וברבות הימים תהיה לו ודאי גם חשיבות כלל ארצית ובינלאומית . רעיון הגן צמח ועלה עוד בשנות השלושים והארבעים , כהשלמה טבעית לגן הבוטאני של צמחיית ארץ ישראל , שהוקם בהר הצופים כחלק מקרית האוניברסיטה העברית , בידי אלכסנדר איג , חלוץ מדעי הצומח בארץ . עיקרו של הרעיון , כפי שגובש בידי יורשו וממשיך דרכו , פרופ' מיכאל זהרי , היה להקים גן רב תכליתי שיתבסס על יהודה הסביבתי של ירושלים וינצל את יתרונותיה המיוחדים . יחוד זה טמון במיקומה של ירושלים בגבול הדרומי של עולם הצומח הממוזג הצפוני ועל הגבול הצפוני של עולם הצומח הטרופי , כמו גם...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל