גריפון עשוי שנהב מהמאה השמינית לפסה"נ, הנמצא במוזיאון המקרא