תכנית הבניין - מפלס הקהל: ‭.1‬ מבואה ‭,2‬ מבואת האולמות ‭.3‬ אולמות ‭,4 5-1‬ לישכת הרשם, מדור הרישום ‭.5‬ מינהלה ‭,6‬ חצר השופטים ‭,7‬ ספריה ‭,8‬ מדרגות לקפיטריה