הקשר אל העיר: אזור הנחלאות ומרכז העיר הנשקפים מהחלון הפנורמי בקצה גרם המדרגות