הדגם של ירושלים כיום ב"מרכז לתכנון בערים היסטוריות"