דגם העיר ירושלים במרכז לתכנון בערים היסטוריות

יעקב אריאל תנופת הפיתוח שלדעה ירושלים מאז איחודה והמחויבות לשימור נכסי העבר , הם שהביאו את המחלקה לתכנון העיר להכין דגם של ירושלים , אשר יאפשר בחינה ולימוד של פרויקטים חדשים בטרם הקמתם , בבחינת "סוף מעשה במחשבה תחילה . " הדגם מאפשר לבחון הצעות חדשות לשינויים במרכז ירושלים , הקמת בניינים חדשים , שינוי בניינים קיימים או שימורם , סלילת דרכים ורחובות ונטיעת גנים . הדגם מסייע לעמוד על מידת השתלבותן של תכניות בנייה חדשות בנוף העיר ובמרקם האורבני . בניית הדגם ארכה שנים רבות ( כשבע שנים , ( והיתה כרוכה בעלויות גבוהות 600 ) אלף דולר - ( זאת , בשל מאות אלפי הפרטים והדיוק האופטימלי שנדרש לעיצוב כל פרט , כדי להגיע לאמינות מוחלטת . קנה המידה הגדול יחסית של הדגם , 1 : 500 ) בדומה לדגם של אילש במצודה , דהיינו , 1 ס"מ בדגם שווה ל 5 מ' במציאות , ( מאפשר מתן ביטוי הולם למירב הפרטים בשטח , ועם זאת אינו מסרבל את השימוש בו . הדגם מתמקד במקום הרגיש ביותר בירושלים , במרכז העיר ובסביבתו . צמצום זה הוא אילוץ מחויב המציאות , שאלמלא כן , היה הדגם בקנה מידה זה משתרע על שטח של 35 x 25 ! 'מ ( כגודל מגרש כדורסל , (...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל