מתחם ביבר העיר, בניינים היסטוריים ובנייה חדשה ומודרנית סביב ביבר עירונית מרכזית, שסביבה ירוכזו כל משרדי העיריה, משרדים מחוזיים רבים של הממשלה וכן פעילויות ציבוריות ומסחריות שונות (צילום מורל במבט מכיוון דרום)