למעלה; הכניסה הראשית לכיכר מכיוון רחוב יפו כוללת גרם מדרגות יצוגי וגן דקלים.