מרכז הקונגרסים בבנייני האומה - בהרחבתו ואזור הכניסה לעיר, שיעברו שינויים רבים בשנים הקרובות