• אין לראות בתחזית זו משום מחקר מעמיק, אלא ביטוי כללי לכיווני השינוי הרצויים. *• ענף התוכנה לא סווג כתעשיה, אלא בסעיף שרותים יצרניים. לפי התחזית, התעשיה, כולל התובנה, תעסיק בעתיד כ־‭18%-17°/0‬ מכלל המועסקים בעיר.