ירושלים לקראת שנת אלפיים

עוזי וכסלר מבוא ירושלים נודעה בתולדותיה כעיר מקודשת , ההיבט הכלכלי מאידך , היה תמיר בעל חשיבות משנית : ירושלים היתה בכל תולדותיה כמעט , עיר עניה , שלא יכלה להתחרות בערי החוף העשירות , ועובדה זו לא השתנתה גם בזמן החדש . גם כיום סובלת ירושלים מתשתית כלכלית ותעשייתית רופפת , ורוב תושביה מתפרנסים מעבודות מינהל , פקידות ושרותים ציבוריים . מכל מקום , בשנים האחרונות עוברת כלכלת ירושלים שדוד מערכות מקיף שיעלה אותה - כך מקווים פרנסי העיר - על מפת התעשיה . סביר להניח , שקצב סתימת הפערים בין ירושלים לערים אחרות יסגר כבר בתחילת העשור הבא , סמוך לשנת . 2000 ואמנם , נתוני השנתון הסטטיסטי לישראל , 1990 כבר הצביעו על ראשיתו של התהליך , שוודאי ילך ויגבר בשנים הקרובות . ניתוח עיסוקם של תושבי ירושלים מצביע על נקודות התורפה בכלכלתה הבסיסית . העיר בנויה באזור הררי מרוחק , עלות התשתית גבוהה ויקרה , וניצול השטח לוקה בחסר . זאת , בנוסף לבעיות של שימור אתרים ארכיאולוגיים , ובהם קברים הגורמים לעימותים , מקשים על הבנייה ועל עבודות הפיתוח והתשתית , ומביאים לעיכובים ולהשקעות יקרות . בנוסף , קיימות בעיות של עימות ב...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל