תכנון ירושלים

ראיון עם אלינוער ברזקי , מהנדסת העיר כיצד תראה ירושלים בשנת ? 2000 תכנון העיר כיום אינו מתייחס עוד לשנת אלפיים הנמצאת בפתח , אלא לשנת . 2020 אנו חיים במציאות רבת ניגודים , אנו נחשבים לארץ מתועשת , ובמסגרת הארצות המתועשות אנו נמצאים ברמת הצפיפות הגבוהה ביותר . אך בעוד שבעולם המערבי הגידול הוא מזערי , הגידול במדינת ישראל משמעותי מאד , תופעה חיובית כשלעצמה . ברם , פירוש הדבר הוא , שאנו חיים בצפיפות גוברת והולכת , וזאת בלי לקחת בחשבון תרחיש כלשהו של קליטת עולים המונית מארצות המערב . הצפיפות הגוברת תבוא לידי ביטוי בראש ובראשונה באזורים המטרופוליניים ; באזור המרכז , בחיפה ובירושלים . בתכנון ירושלים לשנת , 2020 זוהי אחת מהבעיות המרכזיות שאתן יצטרכו להתמודד . מבחינה זו לא ניתן לראות את ירושלים במנותק מהתהליכים שמתרחשים בכל המדינה . כיום לא ניתן להתייחס לירושלים , אלא בזיקה למטרופולין ולישובים שמסביבה ולשרותים שהיא מציעה . ירושלים היום היא הספק הגדול ביותר של תעסוקה , שרותי חינוך , מסחר , תרבות ובידור . תלות זו היא הדדית ומחויבת המציאות , ויש בתכנון נכון להפוך תלות זו לחיובית . מטרתנו היא לשפר ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל