תהליכים ומגמות בהתפתחות האוכלוסיה בירושלים

שרה הרשקוביץ ירושלים היא העיר הגדולה ביותר בישראל באוכלוסייתה ובשטחה . היא משתרעת על שטח של 108 אלף דונם ואוכלוסייתה מנתה בסוף 1991 כ 544 אל ף נפש , שהם 10 . 7 ° / 0 מאוכלוסיית ישראל , ו 12 ° / 0 מאוכלוסייתה העירונית ( תל אביב מנתה ב 1991 כ 353 אלף תושבים וחיפה 251 אלף . ( אוכלוסיית ירושלים נמצאת בגידול מתמיד . מרכיב הגידול העיקרי שלה הוא הריבוי הטבעי הגבוה , המאפיין בעיקר את האוכלוסיה החרדית ואת האוכלוסיה הלא יהודית . מאזן ההגירה של האוכלוסיה בעיר הוא שלילי , מאמצע שנות השמונים . בשנת 1990 ו 1991 היה משקל חשוב למרכיב העליה בגידול האוכלוסיה . בעיר למעלה מ 100 שכונות יהודיות ולא יהודיות , השונות זו מזו בתולדותיהן , בבניינן , באוכלוסייתן ובאופיין הכלכלי והחברתי . גודל האוכלוסיה בשכונות מגוון ביותר והוא נע בין כ 1 , 000 נפש ( במקור חיים , למשל ) לקרוב ל 40 אל ף ברמות - כגודל עיר בישראל ( טבריה 37 . 6 - אלף , אילת 29 . 9 - אלף ועוד . ( לשם השוואה , מעלה אדומים , שכנתה של ירושלים ממזרח , מנתה בסוף 14 . 6 1991 אלף נפש . גידול האוכלוסיה מתרכז בעיקר בשכונות הפריפריאליות של העיר . השכונ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל