האגם המלאכותי, מרכז המבקרים החדש בגן הבוטאני של האוניברסיטה