בניין ימק"א וסביבתו. האזור מיועד לפיתוח בשנים הקרובות