קווים להתפתחותה של ירושלים בעשור האחרון

ישראל קמחי ירושלים חוגגת השנה עשרים וחמש שבים לאיחודה . איחוד העיר סימל התגשמות חלום של דורות , והכל חשו שעידן חדש עומד בפתח . התקוות והציפיות הרבות לוו בהשקעת משאבים רבים בקנה מידה ממלכתי , שנועדו להרחיב את תחומי העיר ופיתוחה , להגדיל את האוכלוסיה היהודית ולבצר את מעמדה ואופיה כבירת ישראל , במקביל נעשו מאמצים להסיר את המחיצות בין שני חלקי העיר ולהגיע ליתר הבנה בין שני הצדדים , מאמצים שלא תמיד הוכתרו בהצלחה , ולא אחת התקוות התנפצו לנוכח המציאות הקודרת שהלכה והתדרדרה בשנים האחרונות . חיזוק האחיזה היהודית בירושלים ובסביבתה , ביסוס אחדותה הפיסית ומעמדה , עומדים גם כיום בראש מעיינן של רשויות התכנון . מדיניות זו מוצאת את ביטויה בהמשך הבנייה ואיכלוס השכונות החדשות ובפיתוח תשתיתה הפיסית והכלכלית של העיר . בשנים האחרונות גברו גם פעולות רכישה של נכסים באזורים המאוכלסים ערבים , בעיקר בעיר העתיקה ובסביבתה . פעולות רכישת מקרקעין מרצון נמשכות כל העת בירושלים ובסביבתה על ידי גורמים פרטיים וגופים ציבוריים וממלכתיים כאחד . גם האוכלוסיה הערבית בעיר ובסביבתה עוסקת בהבטחת אחיזתה באותם אזורים שבבעלות ערבי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל